Zdroj: http://www.kpg.fapz.uniag.sk/index.php?a=42  •  Vydané: 17.6.2011 18:17  •  Autor: Jirko

Nové skriptá k predmetu Pedológia a základy geológie a Terénny prieskum a mapovanie pôd

Nové skriptá si môžete stiahnuť vo formáte pdf po klitnutí sem.